zhlavie

Text hesla

zhlavie — miesto rozvetvenia priebežnej traťovej koľaje alebo traťových koľají na viacero staničných koľají pomocou výhybiek. Zhlavie môže byť rôznej konštrukcie, najjednoduchšia je konštrukcia pomocou materskej koľaje, čo je koľaj, z ktorej za sebou nasleduje rad výhybiek umožňujúcich odbočenie na príslušné koľaje dopravne (železničnej stanice). Najrýchlejšie vetvenie sa dosiahne pomocou stromčekového zhlavia, ktoré tvoria symetrické obojstranné výhybky a uplatňuje sa najmä pri konštrukcii rozvetvenia koľají na spádovisku.

Zverejnené 13. apríla 2024.

Gašparík, J. Zhlavie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/zhlavie