zdvih piesta

Text hesla

zdvih piesta dráha piesta piestového stroja medzi horným a dolným úvratom. Na vykonanie jedného zdvihu je potrebná polovica otáčky kľukového hriadeľa. Pri centrickom kľukovom mechanizme (os kľukového hriadeľa sa pretína s pozdĺžnou osou valca) sa zdvih rovná priemeru kľukovej kružnice, pri vyosenom kľukovom mechanizme je v závislosti od vyosenia menší. Pri motoroch s hlavnou a vedľajšou ojnicou (hviezdicové motory, niektoré motory s valcami do V) preto môžu mať jednotlivé valce motora aj rozdielny zdvih piesta.

Zverejnené 6. júna 2024.

Zdvih piesta [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/zdvih-piesta