zdvih

Text hesla

zdvih — pôvodne vzdialenosť medzi krajnými polohami telesa s priestorovo obmedzeným priamočiarym pohybom vo zvislom smere, napr. zdvih bremena pri zdvíhacích strojoch. V technike sa neberie ohľad na smer pohybu, napr. zdvih stola alebo šmýkadla obrábacích strojov je vodorovný. V prípade piestových strojov → zdvih piesta.

Zverejnené 30. apríla 2024.

Zdvih [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/zdvih