Tunguzi

Ondřej Pivoda

Ondřej
Pivoda
Filozofická fakulta Masarykovej univerzity, Brno
Text hesla

Tunguzi 1. súhrnné označenie pre etniká Sibíri a severovýchodnej Číny hovoriace tunguzskými jazykmi altajskej jazykovej rodiny. Patria k nim napr. Evenkovia, Eveni, Nanajci, Negidali, Oroci, Oroči, Udehejci a Ulčovia; 2. zastaraný názov pre Evenkov.

Zverejnené 10. januára 2022.

Pivoda, O. Tunguzi [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/tunguzi