Tunguzi

Text hesla

Tunguzi 1. súhrnné označenie pre etniká Sibíri a severovýchodnej Číny hovoriace tunguzskými jazykmi altajskej jazykovej rodiny. Patria k nim napr. Evenkovia, Eveni, Nanajci, Negidali, Oroci, Oroči, Udehejci a Ulčovia; 2. zastaraný názov pre Evenkov.

Text hesla

Tunguzi 1. súhrnné označenie pre etniká Sibíri a severovýchodnej Číny hovoriace tunguzskými jazykmi altajskej jazykovej rodiny. Patria k nim napr. Evenkovia, Eveni, Nanajci, Negidali, Oroci, Oroči, Udehejci a Ulčovia; 2. zastaraný názov pre Evenkov.

Zverejnené 10. januára 2022.

citácia

Pivoda, O. Tunguzi [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-01-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/tunguzi