trojčlenka

Text hesla

trojčlenka – matematický zápis úmery, kde jedna z hodnôt je neznáma. Vedie k riešeniu priamej či nepriamej úmernosti.

Typ úloh priamej a nepriamej úmernosti je možné previesť na symbolický zápis: \(\begin{matrix} a\dots b\\ c\dots x & \\ & \end{matrix}\), kde \(a\), \(b\) a \(c\) sú známe hodnoty a \(x\) je neznáma. Pre priamu úmeru platí vzťah: \(x = b\cdot \dfrac{c}{a} \) a pre nepriamu úmeru platí vzťah: \(x = b\cdot\dfrac{a}{c}\).

Zverejnené 27. novembra 2020.

Trojčlenka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/trojclenka