Samojedi

Text hesla

Samojedi 1. zastaraný názov pre súhrnné označenie pre etniká Sibíri a severovýchodnej Európy hovoriace samodijskými jazykmi uralskej jazykovej rodiny, → Samodijci; 2. zastaraný názov pre Nencov.

Text hesla

Samojedi 1. zastaraný názov pre súhrnné označenie pre etniká Sibíri a severovýchodnej Európy hovoriace samodijskými jazykmi uralskej jazykovej rodiny, → Samodijci; 2. zastaraný názov pre Nencov.

Zverejnené 3. decembra 2021.

citácia

Pivoda, O. Samojedi [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-01-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/samojedi