à protester

Text hesla

à protester [-te; fr.], A. p. — doslovne: na protest; ekon. označenie na zmenke vyzývajúce na zmenkový protest v prípade nezaplatenia alebo odmietnutia akceptu. Vyvoláva pochybnosti o bonite zmenky a znižuje jej obežnú schopnosť.

Text hesla

à protester [-te; fr.], A. p. — doslovne: na protest; ekon. označenie na zmenke vyzývajúce na zmenkový protest v prípade nezaplatenia alebo odmietnutia akceptu. Vyvoláva pochybnosti o bonite zmenky a znižuje jej obežnú schopnosť.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

À protester [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/protester