priama úmernosť

Text hesla

priama úmernosť — matematický vzťah, ktorý opisuje princíp „čím viac... tým viac“, resp. „čím menej... tým menej“. To znamená, že ak sa jedna veličina zväčší v danom pomere, v rovnakom pomere sa zväčší aj druhá, obdobne sa v rovnakom pomere obe súvisiace veličiny zmenšia. Matematická metóda na výpočet priamej či nepriamej úmernosti sa nazýva trojčlenka.

Napr.:

Čím výkonnejšie je čerpadlo, tým viac vyčerpá vody.
Čím viac je pohonných látok, tým viac je najazdených kilometrov.
Čím menej je pridanej soli, tým menej koncentrovaný je roztok.

Vzťah priamej úmernosti vedie na funkciu tvaru \(y=\textrm{k}x\), kde \(\textrm{k}\ne 0\). Číslo \(\textrm{k} \) sa nazýva koeficient priamej úmernosti a premenné veličiny \(x\) a \(y\) sa označujú za priamo úmerné veličiny. Grafom priamej úmernosti je priamka prechádzajúca stredom súradnicovej sústavy, teda bodom [0,0].

Príklad jednoduchej úlohy k priamej úmernosti: ak má auto priemernú spotrebu 6 l na 100 km, koľko benzínu potrebuje, aby prešlo 250 km?

Zverejnené 27. novembra 2020.

Priama úmernosť [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/priama-umernost