Potiorek, Oskar

Popis ilustrácie

Oskar Potiorek

Text hesla

Potiorek, Oskar, 20. 11. 1853 Bad Bleiberg – 17. 12. 1933 Klagenfurt — veliteľ rakúsko-uhorských vojsk na srbskom fronte počas 1. svetovej vojny.
Pred 1. svetovou vojnou zastával viacero významných postov, bol zástupcom náčelníka štábu rakúsko-uhorskej armády či guvernérom Bosny a Hercegoviny. Počas svojho pôsobenia v úrade pozastavil činnosť civilných súdov a zrušil srbské kultúrne združenia. V deň sarajevského atentátu 28. júna 1914 sedel v aute spolu s následníkom trónu Františkom Ferdinandom d´Este a jeho manželkou Žofiou, Potiorek bol dokonca osobne zodpovedný za ich bezpečnosť v priebehu ich návštevy. Po vypuknutí 1. svetovej vojny stál na čele 6. armády a velil neúspešným rakúsko-uhorským ofenzívam proti Srbsku; koncom roka 1914 bol však pre veľké straty z tejto funkcie odvolaný a odvtedy už žiadnu významnú úlohu v rakúsko-uhorskej armáde nezastával.

Zverejnené 7. decembra 2020.

Potiorek, Oskar [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/potiorek-oskar