A. P.

Text hesla

A. P., angl. additional premium — ekon. označenie prirážky k poistnej prémii, resp. zvýšenej prémie.

Text hesla

A. P., angl. additional premium — ekon. označenie prirážky k poistnej prémii, resp. zvýšenej prémie.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

A. P. [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/p