nepriama úmernosť

Popis ilustrácie

Rovnoosá hyperbola, graf nepriamej úmernosti

Text hesla

nepriama úmernosť – matematický vzťah, ktorý opisuje princíp „čím viac... tým menej“ alebo, naopak, „čím menej... tým viac“. To znamená, že ak sa v danom pomere zväčší jedna veličina, druhá veličina sa zväčší v opačnom pomere (teda v rovnakom pomere sa zmenší), a obdobný vzťah platí pri zmenšení prvej veličiny v danom pomere (druhá sa v tomto pomere zväčší). Matematickú metódu na výpočet nepriamej či priamej úmernosti nazývame trojčlenka.

Napr.:

Čím viac strán knihy čitateľ prečíta, tým menej strán mu ostáva do konca knihy.
Čím rýchlejší je internet, tým kratší je čas sťahovania daného súboru.
Čím vyššia je spotreba vozidla, tým menej kilometrov prejde do vyprázdnenia nádrže.

Vzťah nepriamej úmernosti vedie na lineárnu lomenú funkciu tvaru: \(y = \dfrac{\textrm{k}}{x} \) , kde \(\textrm{k} \ne0 \) je koeficient nepriamej úmernosti a premenné veličiny \(x\) a \(y\) sú nepriamo úmerné. Grafom nepriamej úmernosti je v karteziánskej sústave súradníc rovnoosá hyperbola.

Zverejnené 27. novembra 2020.

Nepriama úmernosť [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/nepriama-umernost