mostný pilier

Popis ilustrácie

Pilier mosta

Text hesla

mostný pilier — plná, vyľahčená alebo dutá medziľahlá podpera mosta, situovaná pod jeho nosnou konštrukciou, ktorá má vlastný základ.

Zverejnené 5. mája 2023.

Mostný pilier [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/mostny-pilier