mostné pole

Text hesla

mostné pole — úsek nosnej konštrukcie mosta, ktorý premosťuje priestor medzi dvomi susednými mostnými podperami alebo tvorí previsnutý koniec hlavnej nosnej konštrukcie za krajnou podperou (konzolové pole). Pri mostoch s viacerými mostnými otvormi sa rozoznáva podľa veľkosti hlavné alebo vedľajšie mostné pole, resp. podľa umiestenia v pozdĺžnom smere krajné alebo medziľahlé mostné pole. Rozpätie jednotlivých polí je uvádzané postupne v smere staničenia. Pre každé pole sa zadáva hodnota rozpätia samostatne, prípadne sa uvádza len hodnota rozpätia hlavného mostného poľa. Hodnoty sa zobrazujú oddelené znamienkom +.

Zverejnené 5. mája 2023.

Mostné pole [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/mostne-pole