mostná opora

Popis ilustrácie

Mostná opora (zvýraznená zelenou farbou)

Text hesla

mostná opora — koncová podpera mosta. Má odolávať vertikálnemu zaťaženiu aj horizontálnym tlakom. Mostná opora v mieste napojenia mosta na zemný násyp uzatvára krajný mostný otvor voči zemnému telesu alebo terénu a je okrem zaťaženia z hornej stavby mosta zaťažená aj zemným tlakom. Rozlišujú sa tuhé a poddajné mostné opory. Mostná opora, ktorá je spojená s nosnou konštrukciou mosta bez mostného záveru sa nazýva integrovaná mostná opora.

Zverejnené 5. mája 2023.

Mostná opora [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/mostna-opora