Laetoli

Popis ilustrácie

Odtlačky stupají hominidov

Text hesla

Laetoli — archeologické a paleoantropologické nálezisko v severnej Tanzánii asi 40 km južne od rokliny Olduvai; najstaršie známe nálezisko odtlačkov stupají hominidov (→ Hominidae). V skamenenom popole z erupcií neďalekej sopky Sadiman sa zachovali odtlačky troch hominidov, pravdepodobne druhu Australopithecus afarensis (→ Australopithecus), kráčajúcich vzpriamene v mokrom popole, s telesnou výškou 115 – 135 cm. Odtlačky, staré asi 3,56 mil. rokov, boli nájdené výskumným tímom Mary Leakeyovej (→ Leakeyovci) v roku 1976. Okrem množstva fosílií z najrôznejších živočíchov boli v Laetoli objavené aj ďalšie pozostatky australopitekov (zuby, sánky, fragmenty detskej kostry) datované do obdobia spred asi 3,46 – 3,76 mil. rokov a zodpovedajúce prinajmenšom 23 jedincom, fosílie druhu Homo heidelbergensis (→ Homo), ako aj lebka LH 18 (Ngaloba) s vekom asi 120-tis. rokov a kapacitou 1 367 cm3 vykazujúca niektoré znaky druhu Homo sapiens.

Vzhľadom na mimoriadnu bohatosť a pestrosť nálezov predstavuje Laetoli miesto s unikátnym významom pre dokumentovanie evolúcie človeka.

Zverejnené 2. októbra 2020.

Laetoli [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/laetoli