Ladomirka

Text hesla

Ladomirka — vodný tok vo východnej časti Slovenska, ľavostranný prítok Ondavy; dĺžka 21,1 km. Pramení v severozápadnej časti Laboreckej vrchoviny v 455 m n. m., tečie na juh, neskôr na juhovýchod, na dolnom toku na východ, ústi vo Svidníku južne od jeho centra.

Zverejnené 24. júna 2024.

Ladomirka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ladomirka