kozmopolita

Text hesla

kozmopolita [gr.] — prívrženec → kozmopolitizmu; svetoobčan.

Text hesla

kozmopolita [gr.] — prívrženec → kozmopolitizmu; svetoobčan.

Zverejnené 25. februára 2022.

Kozmopolita [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kozmopolita