kozmogénne geomorfologické procesy

Text hesla

kozmogénne geomorfologické procesy — procesy pretvárania zemského povrchu (→ georeliéf) v dôsledku dopadu rôznych kozmických telies (asteroidov, komét, meteoritov). Väčšie kozmické telesá dopadajú na povrch Zeme rýchlosťou niekoľko km/s až desiatok km/s. Po ich dopade na povrch Zeme sa utvárajú impaktné krátery rôznej veľkosti a uvoľnená energia spôsobuje lokálne, regionálne, ale aj globálne katastrofy (napr. vyhynutie dinosaurov koncom druhohôr).

Kozmogénne procesy boli veľmi časté v raných štádiách vývoja slnečnej sústavy, v súčasnosti sa vyskytujú veľmi zriedkavo. Ich prejavy na Zemi boli väčšinou zotreté vplyvom mladších exogénnych a endogénnych procesov. Povrch menších planét a mesiacov slnečnej sústavy (kde endogénne a exogénne procesy absentujú alebo sú len nevýrazné) však dodnes tvoria prevažne formy utvorené kozmogénnymi procesmi.

Zverejnené 7. novembra 2023.

Kozmogénne geomorfologické procesy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kozmogenne-geomorfologicke-procesy