Kováčovské kopce

Text hesla

Kováčovské kopce — starší názov geomorfologického celku Burda. Na jeho území sú zriadené dve národné prírodné rezervácie – Burdov (pôvodný názov Kováčovské kopce-juh; vyhlásená 1966, rozloha 364 ha, zriadená na ochranu územia andezitovej pahorkatiny s najbohatšou teplomilnou flórou na Slovensku) a Leliansky les (pôvodný názov Kováčovské kopce-sever).

Zverejnené 4. januára 2024.

Kováčovské kopce [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kovacovske-kopce