Košeca

Popis ilustrácie

Zvyšky hradu z 13. stor.

Text hesla

Košeca — zaniknutý hrad v katastri obce Košecké Podhradie (miestna časť Malé Košecké Podhradie), pôvodne správne centrum košeckého panstva.

Hrad je písomne doložený v roku 1312 (pravdepodobne už existoval v poslednej tretine 13. stor.), keď bol majetkom Matúša Čáka Trenčianskeho, neskôr kráľovským majetkom. V 15. stor. patril rodu Košeckých, od roku 1496 Zápoľským, v 16. – 17. stor. Petróciovcom. V roku 1670 bol počas Vešeléniho sprisahania obsadený a zničený cisárskymi vojskami. Z hradu pozdĺžnej dispozície sa zachovali len nepatrné zvyšky, z ktorých bez archeologického výskumu nie je možné rekonštruovať jeho podobu ani presnejší stavebno-historický vývin.

Zverejnené 23. apríla 2024.

Košeca [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/koseca