korózia skla

Text hesla

korózia skla — proces, pri ktorom pôsobením rôznych činidiel (vody, vodných roztokov) na povrchu sklených výrobkov dochádza k zmene kvality povrchu skla a k strate jeho vlastností (transparentnosti, farebnosti, disperzie). Zahŕňa výmenu iónov alkalických kovov za vodíkové ióny H+, rozpúšťanie matrice skla a vznik nových (koróznych) produktov na jeho povrchu. Mierou schopnosti skla odolávať korozívnemu účinku je chemická odolnosť, ktorá je určená chemickým zložením skla a podmienkami, pri ktorých je vystavené korozívnemu účinku. Vo šeobecnosti sklá odolávajú lepšie kyslému prostrediu (uvoľňovanie iónov alkalických kovov z povrchovej vrstvy) ako alkalickému (rozpúšťanie skla ako celku).

Zverejnené 22. februára 2022.

Korózia skla [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/korozia-skla