Korlátka

Text hesla

Korlátka, aj Korlátsky hrad, Korlátko, Korlátky, Cerovský zámok, Konrádov Kameň — zrúcaniny hradu v katastri obce Cerová (okres Senica, asi 1 km západne od miestnej časti Rozbehy) vybudovaného na vápencovej skale vystupujúcej zo severného okraja plošiny vysunutého bočného hrebeňa v západnej časti Malých Karpát. Vznikol v 2. polovici 13. stor. ako kamenný strážny (pravdepodobne kráľovský) hrad, ktorého úlohou bolo strážiť vstup do priesmyku, ktorým prechádzala Česká cesta. Jadro hradu vybudované v 2. polovici 13. stor. pôvodne tvorili bergfried valcového pôdorysu (na Slovensku výnimočný, pravdepodobne inšpirovaný moravskými hradmi) a obytné stavby. Na prelome 14. a 15. stor. dal Štibor I. zo Štiboríc hrad rozšíriť o tzv. dolný hrad opevnený hradbou zosilnenou trojbokými piliermi vytiahnutými do britu. V 15. – 16. stor. bol prestavaný (murované predhradie pravdepodobne z 1. polovice 16. stor.). Od 16. stor. strácal sídelnú funkciu, v 2. polovici 17. stor. využívaný len na hospodárske účely. Po roku 1740 opustený, postupne sa zmenil na ruinu.

Popis ilustrácie

Korlátka, zrúcanina hradu

Zverejnené 8. septembra 2022.

Korlátka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/korlatka