Korejovce

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Popis ilustrácie

Interiér kostola Ochrany Presvätej Bohorodičky

Popis ilustrácie

Gréckokatolícky drevený Chrám ochrany presvätej Bohorodičky, 1761 – 64

Text hesla

Korejovce — obec v okrese Svidník v Prešovskom kraji na rozhraní Laboreckej vrchoviny a Ondavskej vrchoviny, 330 m n. m.; 74 obyvateľov (2023). Územie budované flyšovými pieskovcami a ílovcami má mierny pahorkatinný reliéf a je prevažne zalesnené, v porastoch prevláda buk.

Korejovce sú cestou III. triedy spojené s Medvedím a Hunkovcami, kde sa napája na cestu I. triedy Lipníky – Svidník – Vyšný Komárnik, štátna hranica.

Obec je písomne doložená v roku 1600 ako Kerowche, 1618 Koreocz, 1773 Korejocz, Korejowcze, 1786 Korejócz, Korejowce, 1808 Korejócz, Korejowce, Kořejowce, v rokoch 1863 – 1902 Korejóc, 1907 – 13 Koróc, v roku 1920 Korejovce.

Vznikla v rokoch 1573 – 98 na zákupnom práve, patrila panstvu Makovica. V rokoch 1713 – 14 bola vyľudnená. V októbri 1944 počas karpatsko-duklianskej operácie jej veľká časť vyhorela. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a prácou v lesoch.

Stavebné pamiatky: gréckokatolícky drevený Chrám ochrany presvätej Bohorodičky (1761 – 64, trojpriestorový zrubový na nízkej podmurovke; 1944 poškodený, 1947 opravený, 1999 – 2000 zrekonštruovaný) so zachovanými fragmentmi ikonostasu z 2. polovice 18. stor. a s drevenou, samostatne stojacou zvonicou (1761 – 64) s troma zvonmi (1769, 1771, 1996).

Zverejnené 22. mája 2024. Aktualizované 21. marca 2024.

Korejovce [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/korejovce