korázia

Text hesla

korázia [lat.] — geol.

1. erózia spôsobená nárazmi piesočných zŕn unášaných vetrom. Prebieha najmä v suchých oblastiach, kde vietor unáša množstvo jemného horninového materiálu, ktorý následne obrusuje pôdu a skalné útvary. Účinok korázie je väčší pri zemi (napr. úpätia skalných útvarov v púšti sú viac obrúsené než ich vyššie časti), pretože tam vietor unáša väčšie množstvo piesočných zŕn vyššej hmotnosti. Koráziou vznikajú hrance, skalné mosty, skalné okná a skalné brány;

2. akékoľvek erózne prehlbovanie častí zemského povrchu spôsobené abráziou, t. j. činnosťou tečúcej vody, vetra, ľadovca, morského prúdu a pod.

Zverejnené 14. apríla 2023.

Korázia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/korazia