koprolit

Text hesla

koprolit [gr.] —

1. geol. fosílny exkrement vyhynutých živočíchov (stavovcov). Má pretiahnutý valcovitý, na obidvoch koncoch stenčený tvar a rôzne sfarbenie (žlté, hnedé, čierne), spravidla dosahuje veľkosť nad 1 cm. Často sa v ňom dá rozoznať zložka potravy (kostičky, zuby, rybie šupiny). V horninách sa vyskytuje pomerne zriedkavo;

2. pedol. stvrdnutý exkrement dážďoviek, typ pôdneho novotvaru. Na pôde aj v nej sa hromadí v podobe kôpok drobných guľôčok podobných ulitám. Obsahuje veľa minerálnych živín, humusových látok a uhličitan vápenatý.

Zverejnené 20. februára 2022.

Koprolit [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/koprolit