Kopernica

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Kopernica — obec v okrese Žiar nad Hronom v Banskobystrickom kraji v Kremnických vrchoch, 504 m n. m.; 393 obyvateľov (2023). Územie budované neogénnymi sopečnými horninami má vrchovinný reliéf, je čiastočne odlesnené, v lesných porastoch prevláda smrek.

Kopernica je cestou III. triedy začínajúcou sa v obci spojená s Lúčkami.

Obec je písomne doložená v roku 1349 ako Kapruncha, 1444 Kaproncza, 1454 Kapronca, 1496 Kaprunciam, 1773 Kaproncza, Teütsch-Lita, Koprenicza, 1786 Kaproncza, Deutschlita, Koprenicza, 1808 Kaproncza, Deutsch-Litta, Kopernica, v rokoch 1863 – 1902 Kapronca, 1907 – 13 Barskapronca, v roku 1920 Koprnica, v rokoch 1927 – 48 Kopernica, Deutsch-Litta, v roku 1948 Kopernica.

Pôvodne nemecká osada, patrila Ostrihomskému arcibiskupstvu a od roku 1776 Banskobystrickému biskupstvu. Od 18. stor. sa vyvíjala ako zemepanské mestečko. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, murárstvom, kamenárstvom (výroba mlynských kameňov) a prácou v lesoch a susedných baniach. Po 2. svetovej vojne bola odsunutá väčšina nemeckého obyvateľstva a na ich miesto boli dosídlení obyvatelia z Horehronia.

Stavebné pamiatky: barokový rímskokatolícky Kostol sv. Martina biskupa (pôvodne gotický z 1349, prestavaný 1743, prístavba z 1929), Kláštor nepoškvrneného srdca Panny Márie s Kaplnkou sv. Kláry (2001, sídlo klarisiek-kapucínok).

Zverejnené 22. mája 2024. Aktualizované 15. marca 2024.

Kopernica [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kopernica