konzumerizmus

Text hesla

konzumerizmus [lat. > angl.] — hnutie občanov a štátnych inštitúcií zamerané na posilnenie práv spotrebiteľa a jeho postavenia vo vzťahu k agresívnym marketingovým praktikám; hnutie na ochranu spotrebiteľských práv. Začalo sa formovať v 2. polovici 19. stor. v USA v dôsledku negatívneho vplyvu agresívnych reklám na spotrebiteľov a nedostatku informácií o výrobkoch.

Prvé spotrebiteľské organizácie na ochranu práv spotrebiteľov vznikli koncom 19. stor. (prvá v 1891 v New Yorku). V roku 1936 bol v USA založený Zväz spotrebiteľov (Consumers Union) zaoberajúci sa ochranou spotrebiteľov a testovaním produktov. Po 2. svetovej vojne sa spotrebiteľské hnutie rozvinulo i v ďalších krajinách a celosvetový význam získalo v roku 1960 založením Medzinárodnej organizácie spotrebiteľských zväzov (International Organization of Consumers Unions, IOCU, od 1995 názov Consumers International, CI, so sídlom v Londýne) na medzinárodnej konferencii o spotrebiteľskom testovaní v Haagu. V rámci Európy sformulovala v roku 1975 Rada Európskych spoločenstiev vo svojom programe o politike ochrany a informovaní spotrebiteľa 5 základných práv spotrebiteľa, v roku 2004 Európska komisia sformulovala 10 základných princípov ochrany spotrebiteľa, ktoré má mať zabezpečené bez ohľadu na to, z ktorej krajiny EÚ pochádza; ďalšie pravidlá upravuje postupne smernicami. Ochrana spotrebiteľa je súčasťou spotrebiteľskej politiky, ktorá zahŕňa množstvo opatrení v prospech spotrebiteľa, systém ochrany spotrebiteľa tvoria štátne i neštátne organizácie a inštitúcie.

Zverejnené 6. júla 2022.

Konzumerizmus [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konzumerizmus