konzum

Text hesla

konzum [lat.] —

1. životný štýl preferujúci spôsob života založený na nadmernej spotrebe materiálnych produktov prevyšujúcej základné potreby; → konzumizmus, → konzumná spoločnosť; prenesene komerčný produkt zväčša nižšej (umeleckej) hodnoty či kvality určený na masovú spotrebu;

2. synonymum konzumácie (význam 1);

3. v minulosti hovorové označenie predajní spotrebných družstiev, ktoré slúžili na zásobovanie obyvateľov vidieka.

Zverejnené 6. júla 2022.

Konzum [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konzum