kontokorentný úver

Text hesla

kontokorentný úver, kontokorent — úver vo forme bankovej služby, ktorá je poskytovaná k bežnému účtu klienta (fyzickej i právnickej osoby) a pri ktorej je možné tzv. povolené prečerpanie peňazí na účte, ak klient nemá na účte dostatočné finančné prostriedky. Účet klienta môže mať dočasne mínusový zostatok, čím sa bežný účet s dohodnutým kontokorentným úverom mení na kontokorentný účet. V zmluve o zriadení kontokorentného úveru banka dohodne s klientom úverový limit, t. j. maximálnu výšku poskytnutého úveru, jeho úrokovú sadzbu a poplatky za zriadenie a vedenie kontokorentného účtu. Kontokorentný úver je v súčasnosti jedným z najbežnejších krátkodobých bankových úverov.

Zverejnené 20. júna 2022.

Kontokorentný úver [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kontokorentny-uver