kontinentálne podnebie

Text hesla

kontinentálne podnebie, pevninské podnebie — podnebie charakteristické pre vnútrozemie rozsiahlych pevnín miernych zemepisných šírok (Stredozápad USA, južná Kanada, vnútrozemské časti Ruska a Číny). Smerom dovnútra kontinentov vplyv oceánov slabne, vzduchové hmoty sa formujú nad pevninou a v porovnaní s morským vzduchom sú suchšie. V oblastiach s kontinentálnym podnebím sú preto ročné úhrny zrážok relatívne nízke, maximum zrážok pripadá na leto, denný chod teploty počas dňa a roka je výrazný a rýchlosť vetra nižšia. V zime sa vyskytuje trvalá snehová pokrývka a vytvárajú sa rozsiahle oblasti vysokého tlaku vzduchu, napr. sibírska zimná anticyklóna, v ktorej teplota vzduchu klesá na najnižšie hodnoty na celej severnej pologuli. Povrch pokrývajú lesy alebo tráva (tajga, stepy, prérie). Podľa Köppenovej klasifikácie klímy (→ klíma) ide prevažne o typy podnebia Df a Dw. Na južnej pologuli sa pre malú plochu pevnín mierneho pásma (južné časti Afriky, Austrálie a Južnej Ameriky) kontinentálne podnebie nevyskytuje. Na Slovensku sa kontinentálne rysy podnebia najviac prejavujú na východe územia.

Zverejnené 9. júna 2022.

Kontinentálne podnebie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kontinentalne-podnebie