kontinentálna kôra

Text hesla

kontinentálna kôra, pevninová kôra, pevninská kôra — jeden z dvoch základných typov zemskej kôry. Buduje kontinenty, jej hrúbka je 25 – 70 km (maximum dosahuje pod pohoriami vzniknutými vrásnením alpínskeho typu; → orogenéza). Skladá sa z 3 vrstiev: vrchnej (hrúbka 2 – 4 km, tvorená rôznymi druhmi sedimentov variabilnej hrúbky; miestami chýba), strednej (nazývaná aj žulová alebo granitová; hrúbka 15 – 20 km, tvorená rôznymi kyslými, magmatickými a metamorfovanými horninami) a spodnej (nazývaná aj čadičová alebo bazaltová; hrúbka 15 – 70 km, tvorená rôznymi bázickými horninami). Spodná vrstva je od strednej oddelená Conradovou diskontinuitou. Pod spodnou vrstvou leží Mohorovičićova diskontinuita, ktorá oddeľuje kontinentálnu kôru od vrchného plášťa Zeme. Oproti oceánskej kôre (druhý základný typ zemskej kôry) je kontinentálna kôra ľahká; pri kolízii s oceánskou kôrou dochádza k subdukcii – ponáraniu oceánskej kôry pod kontinentálnu, zriedkavo aj k obdukcii – nasunutiu oceánskej kôry na okraj litosférických dosiek. Kontinentálna kôra je súčasťou dynamického systému Zeme (→ Wilsonov cyklus).

Zverejnené 26. mája 2023.

Kontinentálna kôra [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kontinentalna-kora