kontinentalita klímy

Text hesla

kontinentalita klímy, kontinentalita podnebia — vlastnosti klímy podmienené vplyvom pevniny. Kontinentalita klímy narastá smerom od oceána do vnútra pevniny. V tomto smere vzrastá amplitúda (rozdiel medzi najvyššími a najnižšími hodnotami) denného i ročného chodu teploty vzduchu, klesá vlhkosť vzduchu, ubúdajú atmosférické zrážky, maximá ročného chodu zrážok sa presúvajú na letné mesiace a zoslabuje sa rýchlosť vetra. Kontinentalita klímy sa zvyčajne hodnotí pomocou indexu kontinentality zohľadňujúceho ročnú amplitúdu teploty vzduchu a zemepisnú šírku miesta, pre ktoré sa určuje.

Zverejnené 9. júna 2022.

Kontinentalita klímy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kontinentalita-klimy