kontaktný raster

Popis ilustrácie

Ukážka štyroch tónových buniek kruhového tvaru

Popis ilustrácie

Rastrovanie tónovej predlohy použitím kontaktného rastra pre tlačové techniky

Text hesla

kontaktný raster — filmová fólia so šachovnicovou rastrovou štruktúrou tvorenou tónovými bunkami s rôznou optickou hustotou D v ploche bunky (v prostriedku tónovej bunky je najvyššia (D > 4) a smerom k jej obvodu postupne klesá (D < 0,1); priepustnosť svetla je 50 %); druh autotypického rastra.

Pomocou kontaktného rastra sa pri kontaktnom kopírovaní (→ kontaktná kópia) tónové hodnoty filmového originálu nahradia ostro ohraničenými rastrovými bodmi na kontrastnej rastrovanej kópii (→ rastrovanie), ktorá sa ďalej kopíruje na tlačovú formu. Rastrovaná kópia využíva veľmi tvrdo pracujúcu (vysokokontrastnú) svetlocitlivú vrstvu, ktorá sa spracúva v tvrdo pracujúcej vývojke (na filmovej kópii sú len dve tónové hodnoty, ktoré vytvárajú čierna a priesvitná časť, bez sivých tónov). Väčšina tlačových techník – tlač z výšky, tlač z plochy, sieťotlač a autotypická hĺbkotlač, vytvára obraz len z plne potlačených miest (tlačová farba) a z nepotlačených miest (papier). Vnem tónu je nahradený rastrovou tónovou hodnotou (percentom pokrytia jednotkovej plochy papiera tlačovou farbou). V súčasnosti sa využíva len digitálne rastrovanie rastrovacím procesorom alebo rastrovacím programom RIP (Raster Image Processor).

Zverejnené 13. júna 2022.

Kontaktný raster [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kontaktny-raster