kontaktná kópia

Popis ilustrácie

Zhotovenie kontaktnej kópie na materiáli s filmovou alebo papierovou podložkou

Text hesla

kontaktná kópia — fotografická kópia vytvorená kontaktným kopírovaním informácie z filmového fotografického materiálu (z priesvitnej kopírovacej predlohy) na ďalší fotografický materiál pri zachovaní rovnakej veľkosti kópie vzhľadom na predlohu.

Priložením kopírovacej predlohy na podložku (filmovú, papierovú, plastovú alebo kovovú) s nanesenou svetlocitlivou vrstvou vzniká po osvetlení a chemickom spracovaní (vyvolaní) kopírovaný obraz. Dokonalý kontakt medzi predlohou a kópiou sa vytvára tlakom s využitím vákua s cieľom zamedziť zmene veľkosti kopírovaných prvkov. Postup sa využíva pri zhotovovaní filmových kópií, pri výrobe kníhtlačových štočkov, autotypickom rastrovaní (→ kontaktný raster) alebo zhotovovaní klasických ofsetových tlačových foriem.

Zverejnené 20. júna 2022.

Kontaktná kópia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kontaktna-kopia