Konštantínov dar

Text hesla

Konštantínov dar, Konštantínova donácia, lat. Donatio Constantini, Constitutum Constantini — nepravý dokument (falzum), ktorého autorstvo je pripisované rímskemu cisárovi Konštantínovi I. Veľkému (vládol 306 – 337). Jeho základom je legenda pôvodne spájaná s pápežom Silvestrom I., podľa ktorej mal pápež zásluhy na obrátení sa Konštantína na kresťanstvo a ten pri obrátení údajne daroval Silvestrovi I. cisárske insígnie, ako aj Lateránsky palác v Ríme a poveril ho vládou nad celým Rímom, Itáliou a Západorímskou ríšou.

Dokument je napísaný v latinčine a v súčasnosti sa predpokladá, že vznikol v 8. stor. Na základe neho pápeži odôvodňovali svoje nároky na vládu nad Rímom a jeho okolím (Patrimonium sancti Petri; → Cirkevný štát) a neskôr aj legitimitu západného cisárstva a úsilie o nezávislosť od Byzancie. Najstarší rukopis Konštantínovho daru sa zachoval v Pseudoizidorovej zbierke (Collectio Pseudoisidoriana; → pseudoizidorské dekretály) z 9. stor. Pôvodnosť dokumentu bola spochybňovaná už od 10. stor., v 15. stor. bola jeho pravosť definitívne vyvrátená na základe jazykového rozboru Lorenza Vallu a Mikuláša Kuzánskeho.

Zverejnené 6. júla 2023.

Konštantínov dar [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konstantinov-dar