konsolidačná banka

Text hesla

konsolidačná banka — špecializovaná banka spravidla vo vlastníctve štátu (štátny peňažný ústav) založená na podporu transformácie a reštrukturalizácie bankového systému pri prechode od centrálne riadenej ekonomiky k trhovej ekonomike. Jej úlohou je vyčlenenie, spravovanie a vymáhanie klasifikovaných pohľadávok (zlyhaných úverov) z portfólií reštrukturalizovaných bánk s cieľom skvalitniť ich bilancie. Pomáha aj zadlženým podnikom rozložiť nesplácané záväzky na dlhšie časové obdobie a vytvára priestor na ich ďalší rozvoj. V SR plnil tieto úlohy od roku 1993 štátny penažný ústav Konsolidačná banka Bratislava, ktorý v roku 2002 ukončil svoju činnosť zlúčením so štátnou agentúrou Slovenská konsolidačná, a. s. (založená v roku 1999); tá sa stala v plnom rozsahu jeho právnym nástupcom.

Zverejnené 3. júna 2022.

Konsolidačná banka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konsolidacna-banka