konsolidácia úverov

Text hesla

konsolidácia úverov — v peňažníctve a bankovníctve pretransformovanie krátkodobých úverov na dlhodobé alebo zlúčenie viacerých úverov do jedného s cieľom poskytnúť dlžníkovi možnosť splatiť jeho záväzky v dlhšom časovom období a s nižšími čiastkovými nákladmi. Konsolidujú sa úvery štátu, významných podnikateľských subjektov, ale aj malých bankových klientov.

Zverejnené 3. júna 2022.

Konsolidácia úverov [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konsolidacia-uverov