konská železnica

Text hesla

konská železnica — historický dopravný systém, v ktorom boli koľajové vozidlá bez vlastného pohonu ťahané konským záprahom po ľahkom železničnom zvršku. Bol predchodcom dnešnej železnice a mestskej električkovej dopravy používaným počas relatívne krátkeho obdobia (predovšetkým v 19. stor., zriedkavejšie aj začiatkom 20. stor.). Vďaka nižšiemu jazdnému odporu bol kôň na konskej železnici schopný utiahnuť po koľajniciach mnohonásobne ťažší náklad než na furmanskom voze po nespevnenej ceste. V osobnej doprave ťahali spravidla dva klusáky dva vozy, v nákladnej doprave osem ťažných, tzv. štajerských koní štyri vozy, pričom kone bolo potrebné po určitej vzdialenosti (asi 12 km) prepriahať v prepriahacích staniciach.

Konské železnice sa budovali začiatkom 19. stor. po celom svete a predstavovali prvý typ verejnej železničnej dopravy. Umožňovali zvýšenie prepravnej výkonnosti a v porovnaní s nastupujúcou parnou železnicou aj nižšie náklady. V rokoch 1825 – 32 bola vybudovaná ako prvá verejná železnica na európskom kontinente trať konskej železnice České Budějovice – Linz (úzkorozchodná), ktorej prvá časť sa na prepravu tovaru využívala od roku 1827 (v plnej prevádzke 1832 – 72). V rokoch 1839 – 46 bola vybudovaná ako vôbec prvá železnica na Slovensku trať Bratislava – Trnava – Sereď (prvý úsek Bratislava – Svätý Jur bol otvorený 1840), ktorá bola od začiatku projektovaná s normálnym rozchodom. V roku 1872 bola prevádzka konskej železnice na trati Bratislava – Trnava ukončená a po prebudovaní ju nahradili vlaky ťahané parným rušňom.

Text hesla

konská železnica — historický dopravný systém, v ktorom boli koľajové vozidlá bez vlastného pohonu ťahané konským záprahom po ľahkom železničnom zvršku. Bol predchodcom dnešnej železnice a mestskej električkovej dopravy používaným počas relatívne krátkeho obdobia (predovšetkým v 19. stor., zriedkavejšie aj začiatkom 20. stor.). Vďaka nižšiemu jazdnému odporu bol kôň na konskej železnici schopný utiahnuť po koľajniciach mnohonásobne ťažší náklad než na furmanskom voze po nespevnenej ceste. V osobnej doprave ťahali spravidla dva klusáky dva vozy, v nákladnej doprave osem ťažných, tzv. štajerských koní štyri vozy, pričom kone bolo potrebné po určitej vzdialenosti (asi 12 km) prepriahať v prepriahacích staniciach.

Konské železnice sa budovali začiatkom 19. stor. po celom svete a predstavovali prvý typ verejnej železničnej dopravy. Umožňovali zvýšenie prepravnej výkonnosti a v porovnaní s nastupujúcou parnou železnicou aj nižšie náklady. V rokoch 1825 – 32 bola vybudovaná ako prvá verejná železnica na európskom kontinente trať konskej železnice České Budějovice – Linz (úzkorozchodná), ktorej prvá časť sa na prepravu tovaru využívala od roku 1827 (v plnej prevádzke 1832 – 72). V rokoch 1839 – 46 bola vybudovaná ako vôbec prvá železnica na Slovensku trať Bratislava – Trnava – Sereď (prvý úsek Bratislava – Svätý Jur bol otvorený 1840), ktorá bola od začiatku projektovaná s normálnym rozchodom. V roku 1872 bola prevádzka konskej železnice na trati Bratislava – Trnava ukončená a po prebudovaní ju nahradili vlaky ťahané parným rušňom.

Zverejnené 9. októbra 2020.

citácia

Gašparík, J. Konská železnica [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-10-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konska-zeleznica