Konská hlava

Popis ilustrácie

Detaily štruktúry hmloviny Konská hlava získané Hubblovým vesmírnym ďalekohľadom v infračervenej oblasti spektra na vlnových dĺžkach 1,1 a 1,6 μm; zverejnené so súhlasom NASA, ESA a Hubble Heritage Team (AURA/STScI)

Text hesla

Konská hlava — tmavá hmlovina Barnard 33 (B 33) v súhvezdí Orióna viditeľná na pozadí jasnej červenej emisnej hmloviny IC 434. Objavená bola v roku 1888 americkou astronómkou škótskeho pôvodu Williaminou Flemingovou (Fleming, *1857, †1911) v Harvard College Observatory. Na oblohe sa nachádza pod hviezdou Alnitak (najvýchodnejšia hviezda Oriónovho pásu), vzdialenosť od Zeme 460 pc. Veľkosť tmavej hmloviny medzihviezdneho prachu pripomínajúcej konskú hlavu je asi 1,5 pc. Plynné prúdy opúšťajúce hmlovinu sú usmerňované magnetickými poľami. V hmlovine sa nachádzajú mladé hviezdy v procese svojho vzniku, ktoré sú pozorovateľné ako svetlé body.

Zverejnené 13. júna 2022.

Konská hlava [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konska-hlava