konkurenčná výhoda

Text hesla

konkurenčná výhoda — schopnosť výrobcu, podniku, dodávateľa a pod. ponúkať zákazníkom taký produkt (alebo službu), ktorý bude uspokojovať ich potreby lepšie ako ponuka konkurenta (→ konkurencia). Podniku v príslušnom odbore podnikania vytvára možnosti dlhodobo dosahovať nadpriemerné výsledky (aj zisky) a zabezpečuje mu vyšší objem výroby a predaja produktu za nižšiu cenu ako ponúka konkurencia. V trhovom prostredí sa konkurenčná výhoda podniku zvyšuje rastúcou inováciou, reprodukčnou a exportnou silou, rastúcou kvalifikáciou pracovníkov a platobnou schopnosťou.

Zverejnené 31. marca 2022.

Konkurenčná výhoda [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konkurencna-vyhoda