konkrétum

Text hesla

konkrétum [lat.], množné číslo konkréta —

1. niečo vnímateľné zmyslami, hmatateľné, priestorovo i časovo určité, presné; opak: abstraktum;

2. jaz. podstatné meno pomenúvajúce niečo hmotné, napr. osobu (otec, Karol), zviera (pes, Dunčo), vec (dom, voda).

Zverejnené 25. mája 2022.

Konkrétum [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konkretum