konkrétny

Text hesla

konkrétny [lat.] —

1. zmyslami vnímateľný, jestvujúci v skutočnosti, v realite; opak: abstraktný, imaginárny;

2. presne určený, jednoznačný, adresný.

Text hesla

konkrétny [lat.] —

1. zmyslami vnímateľný, jestvujúci v skutočnosti, v realite; opak: abstraktný, imaginárny;

2. presne určený, jednoznačný, adresný.

Zverejnené 25. mája 2022.

Konkrétny [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konkretny