konjunktúra

Text hesla

konjunktúra [lat.] — priaznivý stav, vývoj niečoho, priaznivá situácia;

ekon. 1. v širšom význame všeobecný stav ekonomiky v jednotlivých fázach hospodárskeho cyklu (aj konjunktúrny cyklus, konjunkturálny cyklus). V tejto súvislosti sa hovorí o konjunktúrnej situácii národnej ekonomiky, odvetvia, regiónu alebo svetovej ekonomiky, ktoré sa v danom momente môžu nachádzať v expanzii, na vrchole, v recesii alebo na dne;

2. v užšom význame (a najčastejšie) stav ekonomiky vo vrcholnej fáze rozmachu (→ expanzia) hospodárskeho cyklu. Je preň charakteristické všeobecné zlepšovanie základných makroekonomických ukazovateľov v oblasti výroby, spotreby a zahraničného obchodu (obchodná konjunktúra). Prejavuje sa pozitívnym ekonomickým rastom vyjadreným rastom hrubého domáceho produktu (HDP) a poklesom nezamestnanosti. Konjunktúra predchádza fáze poklesu hospodárskeho cyklu a počas nej dochádza k postupnému zvyšovaniu miery inflácie. Je predmetom konjunktúrneho výskumu;

3. staršie označenie expanzie (vzostupnej fázy) hospodárskeho cyklu.

Zverejnené 23. mája 2022.

Konjunktúra [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konjunktura