konjugácia chromozómov

Text hesla

konjugácia chromozómov, synapsa — proces párovania homologických chromozómov (jedného maternálneho, druhého paternálneho) v zygoténnom štádiu profázy I počas 1. meiotického delenia bunky (→ meióza).

Výsledkom konjugácie je vznik prechodných chromozómových útvarov, bivalentov (gemini), stabilizovaných proteínovou kostrou (synaptonemálnym komplexom), ku ktorej je z každej strany priložený jeden z homologických chromozómov. Formovanie bivalentov umožňuje genetickú rekombináciu, pri ktorej sa časť maternálnej chromatídy zamení so zodpovedajúcim fragmentom homologickej paternálnej chromatídy (→ crossing-over).

Text hesla

konjugácia chromozómov, synapsa — proces párovania homologických chromozómov (jedného maternálneho, druhého paternálneho) v zygoténnom štádiu profázy I počas 1. meiotického delenia bunky (→ meióza).

Výsledkom konjugácie je vznik prechodných chromozómových útvarov, bivalentov (gemini), stabilizovaných proteínovou kostrou (synaptonemálnym komplexom), ku ktorej je z každej strany priložený jeden z homologických chromozómov. Formovanie bivalentov umožňuje genetickú rekombináciu, pri ktorej sa časť maternálnej chromatídy zamení so zodpovedajúcim fragmentom homologickej paternálnej chromatídy (→ crossing-over).

Zverejnené 6. októbra 2020.

Konjugácia chromozómov [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-22]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konjugacia-chromozomov