König, René

Text hesla

König, René, 5. 7. 1906 Magdeburg – 21. 3. 1992 Kolín nad Rýnom — nemecký sociológ. Študoval filozofiu, psychológiu, etnológiu a islamské jazyky na univerzite vo Viedni a v Berlíne. Ako oponent nacistickej ideológie emigroval v roku 1937 do Švajčiarska, v rokoch 1938 – 53 pôsobil na univerzite v Zürichu. V roku 1949 sa vrátil do Nemecka, kde do roku 1972 pôsobil ako profesor sociológie na univerzite v Kolíne nad Rýnom.

Zaslúžil sa o rozvoj nemeckej povojnovej sociológie, bol hlavným predstaviteľom tzv. kolínskej školy v povojnovom období. Za dôležité považoval ukotvenie sociológie na empirických základoch, odpútanie sa od historických a sociálno-filozofických tradícií nemeckých spoločenských vied, ako aj kritickú reflexiu vlastných teórií a metód. Publikoval práce z oblasti výskumných metód i z teórie, zaoberal sa aj problematikou rodiny, mládeže a módy, ako aj dejinami sociológie. Bol spoluzakladateľom Medzinárodnej sociologickej asociácie (International Sociological Association, ISA; založená v roku 1949), v rokoch 1962 – 66 pôsobil ako jej prezident.

Zverejnené 17. mája 2022.

König, René [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konig-rene