kongruencia brehov

Text hesla

kongruencia brehov — zhoda tvarov pobrežia pevnín v súčasnosti oddelených morami a oceánmi. Kongruencia brehov je dôkazom niekdajšieho spojenia pevnín (napr. evidentné zapadanie do seba atlantických pobreží Afriky a Južnej Ameriky) a bola jedným z hlavných podnetov vzniku koncepcie → kontinentálneho driftu a následne koncepcie → doskovej tektoniky.

Zverejnené 8. decembra 2020.

Kongruencia brehov [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-10-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kongruencia-brehov