kongres

Text hesla

kongres [lat.] —

1. v niektorých štátoch najvyšší zákonodarný orgán, parlament (napr. Kongres USA);

2. pracovné (zvyčajne medzinárodné) stretnutie (konferencia, sympózium) širokého okruhu odborníkov, zástupcov vedeckých, stavovských a i. organizácií, na ktorom sa prerokúvajú a riešia dôležité otázky; aj najvyššie zhromaždenie (zjazd) volených delegátov politickej strany, ktoré sa koná pravidelne v určitých časových intervaloch a prerokúva politickú líniu strany, volí jej nové vedenie a pod.;

3. spravidla organizované zoskupenie (organizácia) ľudí, inštitúcií, politických strán a pod. s rovnakými záujmami, cieľmi (Africký národný kongres, Svetový kongres Slovákov); aj označenie politickej strany (Indický národný kongres).

Zverejnené 10. decembra 2020.

Kongres [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-03-21]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kongres