kondolencia

Text hesla

kondolencia [lat.] — vyjadrenie sústrasti pozostalým pri úmrtí im blízkeho človeka ako výraz spoluúčasti na ich utrpení a súcitu s nimi. Kondolencia môže byť vyjadrená osobne, telefonicky alebo písomne (zaslaním sústrastného listu, elektronickou poštou, zápisom do kondolenčnej knihy), príp. symbolicky (zapálením sviečky, kvetinami).

Text hesla

kondolencia [lat.] — vyjadrenie sústrasti pozostalým pri úmrtí im blízkeho človeka ako výraz spoluúčasti na ich utrpení a súcitu s nimi. Kondolencia môže byť vyjadrená osobne, telefonicky alebo písomne (zaslaním sústrastného listu, elektronickou poštou, zápisom do kondolenčnej knihy), príp. symbolicky (zapálením sviečky, kvetinami).

Zverejnené 3. decembra 2020.

citácia

Kondolencia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-01-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kondolencia