kondenzačná hladina

Text hesla

kondenzačná hladinameteorol. hladina (výška) v atmosfére Zeme, v ktorej je vzduch pri adiabatickom deji (bez výmeny tepla s okolím) nasýtený vodnou parou. Podľa atmosférických dejov (pohybov vzduchu), pri ktorých dochádza k ochladeniu vzduchovej hmoty a k jej nasýteniu vodnou parou, sa rozlišuje výstupná, turbulentná a konvekčná kondenzačná hladina.

Zverejnené 31. marca 2022.

Kondenzačná hladina [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kondenzacna-hladina