kondenzácia vodnej pary

Text hesla

kondenzácia vodnej parymeteorol. fázový prechod vodnej pary prítomnej v ovzduší na vodu (→ kondenzácia), v dôsledku ktorého vznikajú na zemskom povrchu kvapky rosy alebo ovlhnutie predmetov a v atmosfére kvapôčky oblakov alebo hmly. Ku kondenzácii vodnej pary v atmosfére Zeme dochádza buď ochladením vzduchu na teplotu jeho rosného bodu, alebo pri naakumulovaní vodných pár vo vzduchu pri danej teplote do takej miery, že sa dosiahne stav nasýtenia (relatívna vlhkosť vzduchu dosiahne 100 %). Pri uskutočnení týchto procesov je nutnou podmienkou začatia kondenzácie aj prítomnosť kondenzačných jadier. Kondenzácia vzdušnej vlhkosti (vodnej pary) nastáva v ovzduší aj následkom rázovej vlny pri lete lietadiel nadzvukovou rýchlosťou.

Zverejnené 31. marca 2022.

Kondenzácia vodnej pary [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kondenzacia-vodnej-pary